/ laravel

Ngôn ngữ tiếng Việt mặc định trong Laravel

Đôi khi khi phát triển các ứng dụng thuần tiếng Việt mà dính các ngôn ngữ hệ thống như Validation, các nội dung lời nhắn thông báo mặc định trong Laravel khiến ứng dụng không đồng nhất về mặc ngôn ngữ.

Rảnh rỗi nên mình đã dịch các ngôn ngữ mặc định trong Laravel và đưa lên Github dinhquochan/laravel-vietnamese.

Hướng dẫn cách sử dụng

Tại thư mục project của các bạn các bạn có thể tải về và giải nén hoặc có thể clone trực tiếp về thư mục resources/lang/vi:

cd resources/lang && git clone https://github.com/dinhquochan/laravel-vietnamese-language.git vi

Sau đó các bạn cấu hình locale thành vi tại config/app.php:

'locale' => 'vi',

Như vậy bạn ứng dụng của các bạn đã được thay đổi tận răng từ thông báo đến các lời nhắn báo lỗi validation, tuy nhiên còn một số chỗ như email thông báo quên mật khẩu vẫn chưa được Việt hóa, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách Việt hóa nó ở bài sau.

Tham khảo các ngôn ngữ khác: caouecs/Laravel-lang.

Good luck!

Đinh Quốc Hân

Đinh Quốc Hân

Mình rất yêu thích việc lập trình web, đam mê việc nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm có ích cho bản thân và cộng đồng

Read More
Ngôn ngữ tiếng Việt mặc định trong Laravel
Share this

Subscribe to Dinh Quoc Han