Development Tools

PHP

Tạo môi trường phát triển web đơn giản với Homestead

Bạn chỉ muốn tập trung vào việc code thôi và chắc rằng môi trường local giống môi trường production đương nhiên phải chắc chắn rằng bạn không cần làm những công đoạn lằng quằng đó. Đó chí là lý do ra đời của Homestead.

Đọc thêm
PHP

Tản mạn về Composer

Trước khi Composer ra đời, chúng ta thường khó chịu với hàng tá các thư viện của bên thứ ba cần phải quản lý, rất khó khăn để cập nhật và còn lại các khâu cài đặt lằng quằng. Đó là quá khứ thôi, sự ra đời của Composer đã làm thay đổi hoàn toàn mọi thứ rồi.

Đọc thêm