Laravel

PHP

Laravel's Notification hoạt động ra sao?

Laravel đã đem đến hệ thống thông báo giúp cho việc gửi thông báo cho nhiều kênh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách hoạt động của chúng trong bài này nhé.

Đọc thêm