Home Tags Laravel

Tag: laravel

Laravel 5.4: Specified key was too long error

Laravel 5.4 đã chuyển database character set mặc định là utf8mb4 để có thể hỗ trợ lưu trữ emojis. Nếu các dự án mới của bạn đang chạy MySQL v5.7.7 hoặc cao hơn thì bạn không cần làm...

Repository Pattern trong Laravel

Design Pattern là kỹ thuật lập trình cung cấp cho chúng ta các mẫu thiết kế để áp dụng vào các trường hợp cụ thể để giải quyết các bài toán dễ dàng hơn. Các...

Tìm hiểu notification trong Laravel

Từ phiên bản 5.3, Laravel đã cung cấp một tính năng rất hay đó là gửi thông báo (notification) qua một loạt các kênh phân phối, bao gồm mail, tin nhẵn SMS (thông qua...

Xây dựng Sitemap XML trong Laravel

Sitemap có vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm và nạp dữ liệu web của chúng ta cho các bộ máy tìm kiếm (Search Engines) như Google, Bing, Yahoo,.. Và trong bài viết...

Mẹo thay đổi thư mục public trong Laravel

Trong quá trình làm việc với laravel, đôi khi sẽ có thay đổi chút về thư mục public trong laravel. Cụ thể như khi chạy nó trên các shared hosting thường là chỉ có...

Latest Posts

Popular