React

Javascript

Tại sao chúng ta phải viết super(props)?

Tại sao chúng ta phải viết super(props)? Bạn có thắc mắc giống mình không, hãy đọc bài này nhé. Có một twist khá thú vị ở cuối bài nhé.

Đọc thêm
Javascript

React Hooks?

Một tính năng mới vừa được đề nghị cho phép bạn sử dụng state và các tính năng khác của React mà không cần phải viết class.

Đọc thêm